Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Social- og Sundhedsskolen Syd
 2254 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2006
 Gns  N  SpørgsmålMeget tilfredsTilfredsHverken tilfreds eller utilfredsUtilfredsMeget utilfredsVed ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 4,42244Hvor tilfreds er du med... det kursus, du netop har gennemført?42%(936)56%(1248)2%(55)0%(2)0%(3)0 
 3,02240I hvilken grad... kendte du kursets formål, inden du startede?6%(136)25%(563)44%(980)18%(398)7%(163)4 
 3,92221I hvilken grad... har du lært det, der er kursets formål?19%(427)58%(1284)22%(479)1%(22)0%(9)10 
 4,32234Hvor tilfreds er du med... din egen indsats på kurset?30%(676)66%(1478)3%(77)0%(2)0%(1)2 
 4,22214I hvilken grad mener du... at læreren/lærerne har tilrettelagt undervisningen, så du har haft mulighed for at lære det, der er kursets formål?32%(711)54%(1194)13%(294)1%(14)0%(1)1 
 4,32228Hvor tilfreds er du med... kursets faglige niveau?36%(800)61%(1359)2%(50)1%(19)0%(0)0 
 4,12206I hvilken grad mener du... at det du har lært på kurset, kan anvendes i dit arbejde fremover?29%(638)50%(1099)19%(424)2%(44)0%(1)2 

 4,015587Total gennemsnit / (antal besvarelser)28%(4324)53%(8225)15%(2359)3%(501)1%(178)19 
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 5 til 0. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" (med værdien 0) tælles her ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns på 6 punksskalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds (4,0) point, jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvor alle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.