Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Social- og Sundhedsskolen Syd
 598 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 4. Kvartal 2005
 Gns   N  Spørgsmål Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 4,5 597 Hvor tilfreds er du med... det kursus, du netop har gennemført? 52%(310)45%(267)3%(19)0%(0)0%(1)0 
 3,1 596 I hvilken grad... kendte du kursets formål, inden du startede? 6%(35)26%(156)47%(278)18%(109)3%(18)2 
 4,1 597 I hvilken grad... har du lært det, der er kursets formål? 22%(134)66%(395)11%(68)0%(0)0%(0)1 
 4,3 596 Hvor tilfreds er du med... din egen indsats på kurset? 39%(231)57%(339)4%(26)0%(0)0%(0)0 
 4,3 589 I hvilken grad mener du... at læreren/lærerne har tilrettelagt undervisningen, så du har haft mulighed for at lære det, der er kursets formål? 35%(208)58%(340)7%(40)0%(1)0%(0)0 
 4,4 591 Hvor tilfreds er du med... kursets faglige niveau? 40%(237)57%(338)2%(14)0%(2)0%(0)2 
 4,1 578 I hvilken grad mener du... at det du har lært på kurset, kan anvendes i dit arbejde fremover? 29%(166)53%(306)18%(105)0%(0)0%(1)5 

 4,1 4144 Total gennemsnit / (antal besvarelser) 32%(1321)52%(2141)13%(550)3%(112)0%(20)10 
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 5 til 0. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" (med værdien 0) tælles her ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns på 6 punksskalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds (4,0) point, jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvor alle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 35 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.