Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Social- og Sundhedsskolen Syd
 730 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 3. Kvartal 2005
 Gns  N  SpørgsmålMeget tilfredsTilfredsHverken tilfreds eller utilfredsUtilfredsMeget utilfredsVed ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 4,5721Hvor tilfreds er du med... det kursus, du netop har gennemført?51%(368)47%(336)2%(17)0%(0)0%(0)0 
 3,2721I hvilken grad... kendte du kursets formål, inden du startede?10%(74)25%(178)43%(307)20%(141)3%(21)0 
 4,1724I hvilken grad... har du lært det, der er kursets formål?26%(185)61%(444)13%(92)0%(3)0%(0)1 
 4,3727Hvor tilfreds er du med... din egen indsats på kurset?32%(232)64%(463)4%(32)0%(0)0%(0)0 
 4,3719I hvilken grad mener du... at læreren/lærerne har tilrettelagt undervisningen, så du har haft mulighed for at lære det, der er kursets formål?37%(265)54%(390)9%(62)0%(2)0%(0)4 
 4,3721Hvor tilfreds er du med... kursets faglige niveau?40%(290)52%(377)5%(38)2%(16)0%(0)0 
 4,2698I hvilken grad mener du... at det du har lært på kurset, kan anvendes i dit arbejde fremover?36%(251)51%(353)13%(88)1%(6)0%(0)4 

 4,15031Total gennemsnit / (antal besvarelser)33%(1665)51%(2541)13%(636)3%(168)0%(21)9 
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 5 til 0. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" (med værdien 0) tælles her ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns på 6 punksskalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds (4,0) point, jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvor alle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.