Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Social- og Sundhedsskolen Syd
 427 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 2. Kvartal 2005
 Gns   N  Spørgsmål Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 4,4 426 Hvor tilfreds er du med... det kursus, du netop har gennemført? 52%(223)39%(168)7%(29)1%(5)0%(1)0 
 3,2 425 I hvilken grad... kendte du kursets formål, inden du startede? 6%(27)28%(117)48%(204)13%(55)5%(22)2 
 4,1 425 I hvilken grad... har du lært det, der er kursets formål? 25%(107)61%(258)12%(52)2%(8)0%(0)1 
 4,3 410 Hvor tilfreds er du med... din egen indsats på kurset? 35%(145)59%(243)5%(20)0%(2)0%(0)0 
 4,3 425 I hvilken grad mener du... at læreren/lærerne har tilrettelagt undervisningen, så du har haft mulighed for at lære det, der er kursets formål? 47%(198)42%(180)10%(41)1%(6)0%(0)2 
 4,3 414 Hvor tilfreds er du med... kursets faglige niveau? 40%(165)54%(222)6%(25)0%(0)0%(2)3 
 4,3 395 I hvilken grad mener du... at det du har lært på kurset, kan anvendes i dit arbejde fremover? 42%(165)46%(181)12%(48)0%(1)0%(0)1 

 4,1 2920 Total gennemsnit / (antal besvarelser) 35%(1030)47%(1369)14%(419)3%(77)1%(25)9 
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 5 til 0. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" (med værdien 0) tælles her ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns på 6 punksskalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds (4,0) point, jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvor alle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 35 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.