Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Social- og Sundhedsskolen Syd
 494 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 1. Kvartal 2005
 Gns  N  SpørgsmålMeget tilfredsTilfredsHverken tilfreds eller utilfredsUtilfredsMeget utilfredsVed ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 4,7494Hvor tilfreds er du med... det kursus, du netop har gennemført?67%(330)33%(161)1%(3)0%(0)0%(0)0 
 2,8493I hvilken grad... kendte du kursets formål, inden du startede?5%(24)20%(97)38%(185)30%(147)8%(40)1 
 4,2490I hvilken grad... har du lært det, der er kursets formål?29%(144)58%(282)13%(63)0%(1)0%(0)0 
 4,3491Hvor tilfreds er du med... din egen indsats på kurset?33%(163)66%(322)1%(6)0%(0)0%(0)0 
 4,4490I hvilken grad mener du... at læreren/lærerne har tilrettelagt undervisningen, så du har haft mulighed for at lære det, der er kursets formål?48%(236)49%(238)3%(16)0%(0)0%(0)2 
 4,5482Hvor tilfreds er du med... kursets faglige niveau?54%(262)45%(217)1%(3)0%(0)0%(0)8 
 4,1478I hvilken grad mener du... at det du har lært på kurset, kan anvendes i dit arbejde fremover?35%(165)47%(223)17%(81)2%(9)0%(0)0 

 4,23418Total gennemsnit / (antal besvarelser)39%(1324)45%(1540)10%(357)5%(157)1%(40)11 
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 5 til 0. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" (med værdien 0) tælles her ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns på 6 punksskalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds (4,0) point, jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvor alle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 35 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.