Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Social- og Sundhedsskolen Syd
 2249 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2005
 Gns  N  SpørgsmålMeget tilfredsTilfredsHverken tilfreds eller utilfredsUtilfredsMeget utilfredsVed ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 4,52238Hvor tilfreds er du med... det kursus, du netop har gennemført?55%(1231)42%(932)3%(68)0%(5)0%(2)0 
 3,12235I hvilken grad... kendte du kursets formål, inden du startede?7%(160)25%(548)44%(974)20%(452)5%(101)5 
 4,12236I hvilken grad... har du lært det, der er kursets formål?25%(570)62%(1379)12%(275)1%(12)0%(0)3 
 4,32224Hvor tilfreds er du med... din egen indsats på kurset?35%(771)61%(1367)4%(84)0%(2)0%(0)0 
 4,32223I hvilken grad mener du... at læreren/lærerne har tilrettelagt undervisningen, så du har haft mulighed for at lære det, der er kursets formål?41%(907)52%(1148)7%(159)0%(9)0%(0)8 
 4,42208Hvor tilfreds er du med... kursets faglige niveau?43%(954)52%(1154)4%(80)1%(18)0%(2)13 
 4,22149I hvilken grad mener du... at det du har lært på kurset, kan anvendes i dit arbejde fremover?35%(747)49%(1063)15%(322)1%(16)0%(1)10 

 4,115513Total gennemsnit / (antal besvarelser)34%(5340)49%(7591)13%(1962)3%(514)1%(106)39 
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 5 til 0. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" (med værdien 0) tælles her ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns på 6 punksskalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds (4,0) point, jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvor alle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 35 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.