Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Tradium
 2041 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 2. Kvartal 2021
 Gns  N  SpørgsmålMeget uenig/NejMeget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 8,12032 Jeg har lært det, der var formålet med kurset2%(45)2%(36)2%(32)0%(7)1%(29)4%(86)5%(108)8%(157)20%(400)19%(386)37%(746) 
 8,12021 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære3%(54)3%(52)2%(33)1%(16)3%(60)4%(71)3%(62)8%(158)15%(312)20%(396)40%(807) 
 8,02003 Undervisningen var godt planlagt3%(60)3%(56)2%(39)2%(39)2%(49)2%(49)3%(55)6%(128)17%(347)20%(410)38%(771) 
 8,42024 Læreren var god til at forklare3%(68)1%(21)1%(20)1%(16)2%(39)3%(65)3%(52)5%(101)13%(254)21%(433)47%(955) 
 8,32014 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde3%(67)2%(33)1%(24)1%(25)2%(35)3%(62)3%(65)6%(126)15%(309)20%(400)43%(868) 
 7,12014 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere?4%(86)1%(26)1%(28)2%(41)2%(36)17%(335)6%(123)12%(245)20%(400)11%(226)23%(468) 
 7,5324 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job?6%(19)3%(9)0%(1)0%(0)1%(3)15%(47)5%(17)7%(23)13%(41)22%(71)29%(93) 
 8,11773 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job?3%(61)1%(13)1%(12)1%(22)1%(23)8%(139)4%(72)8%(147)14%(256)16%(283)42%(745) 
 7,01757 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det?7%(118)2%(29)2%(43)3%(46)3%(44)11%(198)6%(112)10%(179)17%(305)13%(228)26%(455) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.