Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - AMU Nordjylland
 2441 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 2. Kvartal 2021
 Gns  N  SpørgsmålMeget uenig/NejMeget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 8,62427 Jeg har lært det, der var formålet med kurset3%(61)1%(31)1%(17)1%(18)1%(33)3%(77)2%(52)6%(139)13%(315)20%(479)50%(1205) 
 8,42372 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære2%(47)2%(43)1%(34)1%(14)1%(34)3%(74)3%(72)8%(183)14%(335)18%(423)47%(1113) 
 8,32352 Undervisningen var godt planlagt2%(51)1%(34)2%(48)1%(20)1%(23)4%(105)4%(105)8%(182)12%(294)18%(424)45%(1066) 
 8,82423 Læreren var god til at forklare2%(54)1%(19)1%(30)1%(13)1%(20)3%(67)1%(30)6%(134)11%(267)18%(427)56%(1362) 
 8,72366 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde2%(44)1%(28)1%(26)1%(14)1%(25)3%(73)2%(48)6%(139)12%(276)19%(449)53%(1244) 
 7,12407 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere?4%(102)2%(43)2%(46)2%(39)3%(63)18%(436)7%(176)10%(239)14%(346)12%(281)26%(636) 
 7,4616 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job?7%(45)1%(6)0%(1)0%(3)1%(4)14%(86)5%(31)13%(81)16%(101)12%(73)30%(185) 
 8,11962 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job?4%(84)1%(19)1%(21)1%(19)2%(32)11%(223)2%(49)7%(133)9%(179)11%(212)51%(991) 
 7,51947 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det?6%(119)1%(24)2%(32)2%(38)3%(55)13%(249)3%(66)8%(152)11%(220)11%(214)40%(778) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.