Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Himmerlands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser
 597 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 2. Kvartal 2021
 Gns  N  SpørgsmålMeget uenig/NejMeget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 8,2596 Jeg har lært det, der var formålet med kurset2%(11)1%(6)1%(8)1%(3)2%(11)5%(28)4%(21)8%(48)20%(122)25%(148)32%(190) 
 8,1594 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære2%(11)1%(7)2%(10)3%(16)2%(12)3%(20)3%(17)8%(47)18%(106)26%(154)33%(194) 
 8,3590 Undervisningen var godt planlagt2%(10)1%(7)2%(11)1%(4)1%(8)4%(21)5%(28)7%(41)15%(88)25%(149)38%(223) 
 8,5591 Læreren var god til at forklare2%(10)1%(7)1%(6)0%(1)1%(6)2%(14)4%(22)8%(46)14%(83)26%(151)41%(245) 
 8,5590 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde2%(9)2%(9)1%(5)0%(0)1%(6)3%(16)5%(29)7%(42)15%(91)27%(158)38%(225) 
 8,2593 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere?1%(5)1%(3)1%(6)1%(8)1%(8)7%(42)4%(25)9%(56)21%(127)23%(136)30%(177) 
 6,021 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job?10%(2)0%(0)0%(0)24%(5)0%(0)0%(0)19%(4)10%(2)10%(2)10%(2)19%(4) 
 8,9575 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job?1%(6)0%(1)0%(1)1%(3)0%(2)3%(20)3%(19)5%(27)13%(74)25%(141)49%(281) 
 8,1571 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det?3%(18)0%(1)0%(1)0%(2)2%(9)8%(45)5%(26)10%(56)17%(99)20%(112)35%(202) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.