Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Roskilde tekniske skole
 550 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 2. Kvartal 2021
 Gns  N  SpørgsmålMeget uenig/NejMeget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 8,4546 Jeg har lært det, der var formålet med kurset3%(19)0%(2)1%(6)1%(4)1%(8)3%(19)3%(18)7%(38)15%(81)17%(94)47%(257) 
 8,3532 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære3%(18)1%(4)1%(3)1%(7)1%(7)3%(16)4%(23)7%(39)16%(86)17%(89)45%(240) 
 8,3528 Undervisningen var godt planlagt3%(16)1%(4)1%(6)2%(8)1%(5)3%(16)7%(35)6%(32)14%(75)19%(101)44%(230) 
 8,5544 Læreren var god til at forklare3%(19)1%(5)1%(5)1%(4)1%(8)1%(6)4%(21)6%(35)13%(73)18%(98)50%(270) 
 8,4533 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde3%(18)1%(4)1%(4)1%(4)2%(10)1%(5)5%(26)7%(36)14%(75)20%(104)46%(247) 
 6,8541 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere?5%(29)0%(1)2%(13)2%(13)1%(6)21%(115)7%(40)14%(75)17%(91)11%(58)18%(100) 
 6,045 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job?11%(5)2%(1)2%(1)2%(1)0%(0)29%(13)4%(2)9%(4)16%(7)16%(7)9%(4) 
 8,0512 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job?3%(16)1%(3)2%(9)1%(4)1%(7)10%(51)4%(22)9%(44)15%(75)13%(66)42%(215) 
 7,2508 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det?6%(32)1%(7)3%(14)2%(8)3%(13)14%(71)5%(23)9%(48)15%(76)12%(63)30%(153) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.