Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Tradium
 1979 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 1. Kvartal 2021
 Gns  N  SpørgsmålMeget uenig/NejMeget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 8,41972 Jeg har lært det, der var formålet med kurset1%(26)2%(35)1%(22)1%(13)1%(27)4%(71)3%(68)9%(174)18%(355)18%(364)41%(817) 
 8,31950 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære2%(33)2%(36)1%(16)1%(19)2%(33)4%(76)4%(77)9%(167)16%(321)18%(348)42%(824) 
 8,21934 Undervisningen var godt planlagt3%(55)1%(20)1%(22)2%(30)2%(44)5%(92)4%(68)7%(143)16%(305)18%(352)42%(803) 
 8,71970 Læreren var god til at forklare2%(38)1%(23)1%(19)1%(18)1%(13)2%(42)3%(51)6%(122)13%(251)20%(398)51%(995) 
 8,51947 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde2%(44)1%(28)1%(21)1%(13)1%(18)4%(69)3%(56)7%(140)14%(274)20%(388)46%(896) 
 7,21926 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere?4%(70)1%(15)2%(40)1%(28)2%(32)17%(322)6%(117)13%(247)19%(373)12%(240)23%(442) 
 7,7184 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job?6%(11)1%(1)0%(0)1%(1)2%(4)19%(35)4%(7)4%(7)10%(19)9%(17)45%(82) 
 8,31809 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job?2%(42)0%(8)1%(20)1%(20)1%(23)8%(139)3%(63)7%(133)14%(255)13%(235)48%(871) 
 7,11793 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det?6%(116)1%(25)2%(35)2%(37)3%(46)13%(240)6%(101)11%(198)15%(277)13%(229)27%(489) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.