Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Rybners
 173 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 1. Kvartal 2021
 Gns  N  SpørgsmålMeget uenig/NejMeget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 8,3168 Jeg har lært det, der var formålet med kurset1%(2)1%(1)1%(1)2%(4)3%(5)6%(10)2%(3)4%(6)20%(34)24%(41)36%(61) 
 8,2170 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære1%(2)1%(1)1%(2)1%(2)3%(5)6%(10)4%(7)8%(14)18%(30)26%(44)31%(53) 
 7,5170 Undervisningen var godt planlagt2%(3)3%(5)4%(7)2%(4)1%(2)10%(17)4%(7)13%(22)12%(20)19%(32)30%(51) 
 8,9172 Læreren var god til at forklare1%(2)1%(1)2%(4)0%(0)1%(1)2%(3)2%(3)4%(7)9%(15)26%(45)53%(91) 
 8,5170 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde1%(2)1%(2)2%(3)0%(0)2%(3)4%(6)4%(7)7%(12)11%(18)26%(44)43%(73) 
 7,5172 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere?3%(5)0%(0)2%(4)1%(1)1%(1)17%(30)8%(14)11%(19)13%(23)15%(26)28%(49) 
 8,448 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job?0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)8%(4)2%(1)15%(7)21%(10)21%(10)33%(16) 
 8,5117 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job?4%(5)0%(0)2%(2)1%(1)1%(1)3%(3)3%(4)5%(6)14%(16)11%(13)56%(66) 
 7,4115 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det?11%(13)0%(0)0%(0)2%(2)0%(0)14%(16)3%(3)8%(9)8%(9)16%(18)39%(45) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.