Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Roskilde tekniske skole
 870 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 1. Kvartal 2021, 2. Kvartal 2021
 Gns  N  SpørgsmålMeget uenig/NejMeget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 8,5864 Jeg har lært det, der var formålet med kurset3%(24)0%(4)1%(9)1%(8)1%(11)4%(33)3%(25)6%(52)14%(117)16%(140)51%(441) 
 8,4841 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære3%(24)1%(7)1%(5)1%(10)2%(17)3%(24)4%(34)6%(52)15%(128)17%(140)48%(400) 
 8,3837 Undervisningen var godt planlagt3%(21)1%(6)1%(9)2%(15)2%(13)4%(30)6%(50)6%(54)13%(107)18%(148)46%(384) 
 8,5858 Læreren var god til at forklare3%(24)1%(7)1%(11)1%(6)2%(13)2%(19)4%(35)6%(52)13%(112)16%(136)52%(443) 
 8,5846 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde3%(24)1%(8)1%(8)1%(8)1%(12)2%(19)4%(37)7%(58)13%(108)18%(154)48%(410) 
 6,9856 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere?5%(44)0%(4)2%(15)2%(20)2%(13)21%(182)6%(53)14%(119)16%(138)9%(81)22%(187) 
 6,881 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job?7%(6)1%(1)2%(2)1%(1)1%(1)20%(16)4%(3)16%(13)14%(11)14%(11)20%(16) 
 8,1805 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job?3%(22)0%(4)2%(13)1%(7)1%(11)10%(82)3%(27)8%(62)14%(115)12%(96)45%(366) 
 7,3801 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det?6%(49)2%(13)2%(18)1%(11)2%(17)14%(116)4%(32)9%(71)13%(105)12%(93)34%(276) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.