Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Tradium
 1816 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 4. Kvartal 2020
 Gns   N  Spørgsmål Meget uenig/Nej Meget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 8,6 1814 Jeg har lært det, der var formålet med kurset 2%(34)1%(15)1%(15)1%(13)1%(18)3%(56)2%(36)6%(109)15%(271)20%(364)49%(883) 
 8,6 1790 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære 2%(29)1%(22)1%(19)1%(14)1%(25)3%(52)2%(34)5%(95)15%(260)21%(368)49%(872) 
 8,5 1780 Undervisningen var godt planlagt 2%(34)1%(24)1%(12)2%(34)2%(36)4%(72)3%(47)5%(93)12%(222)21%(370)47%(836) 
 8,8 1805 Læreren var god til at forklare 2%(38)1%(19)1%(16)1%(14)0%(9)2%(34)2%(42)4%(71)10%(175)20%(367)57%(1020) 
 8,7 1780 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde 2%(30)1%(21)1%(19)1%(18)1%(10)3%(50)3%(54)5%(81)11%(203)20%(362)52%(932) 
 7,2 1803 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere? 4%(74)2%(28)2%(32)2%(30)2%(39)18%(321)7%(121)11%(198)15%(273)12%(209)27%(478) 
 7,8 280 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job? (Sp. stilles kun til ledige) 3%(9)0%(0)0%(1)0%(0)2%(5)15%(43)4%(10)11%(32)18%(49)9%(26)38%(105) 
 8,3 1566 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job? (Sp. stilles kun til beskæftigede) 3%(41)1%(21)1%(20)1%(23)1%(13)9%(141)3%(53)6%(92)10%(155)14%(222)50%(785) 
 7,2 1544 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det? (Sp. stilles kun til beskæftigede) 7%(112)2%(29)2%(32)1%(23)3%(39)13%(206)6%(88)7%(103)13%(203)11%(171)35%(538) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11 punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.