Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Tradium
 1912 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 4. Kvartal 2020
 Gns  N  SpørgsmålMeget uenig/NejMeget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 8,61910 Jeg har lært det, der var formålet med kurset2%(34)1%(15)1%(15)1%(13)1%(26)3%(64)3%(52)6%(121)15%(291)20%(388)47%(891) 
 8,61886 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære2%(29)1%(26)1%(19)1%(14)2%(29)3%(56)2%(42)6%(107)15%(284)20%(384)48%(896) 
 8,41876 Undervisningen var godt planlagt2%(38)1%(24)1%(12)2%(46)2%(36)5%(88)3%(55)6%(105)13%(238)21%(386)45%(848) 
 8,81901 Læreren var god til at forklare2%(38)1%(23)1%(20)1%(14)0%(9)2%(38)2%(42)5%(91)10%(187)21%(391)55%(1048) 
 8,61876 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde2%(30)1%(25)1%(23)1%(18)1%(10)4%(66)4%(66)5%(89)11%(211)21%(386)51%(952) 
 7,11895 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere?5%(86)1%(28)2%(40)2%(30)2%(43)18%(345)6%(121)11%(210)15%(285)11%(217)26%(490) 
 7,8280 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job?3%(9)0%(0)0%(1)0%(0)2%(5)15%(43)4%(10)11%(32)18%(49)9%(26)38%(105) 
 8,21654 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job?2%(41)2%(25)1%(24)1%(23)1%(21)9%(145)3%(53)6%(100)11%(175)15%(246)48%(801) 
 7,11632 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det?8%(128)2%(29)2%(32)2%(35)3%(43)13%(218)6%(92)7%(115)14%(223)11%(175)33%(542) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.