Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Roskilde tekniske skole
 812 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 4. Kvartal 2020
 Gns  N  SpørgsmålMeget uenig/NejMeget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 8,4809 Jeg har lært det, der var formålet med kurset3%(24)1%(6)0%(3)1%(9)1%(11)5%(43)3%(24)6%(52)14%(112)17%(137)48%(388) 
 8,4790 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære2%(16)1%(4)1%(5)1%(10)2%(12)7%(52)3%(23)7%(57)15%(119)19%(154)43%(338) 
 8,2786 Undervisningen var godt planlagt2%(14)1%(5)1%(9)2%(16)2%(14)6%(49)5%(42)10%(78)14%(107)17%(133)41%(319) 
 8,6808 Læreren var god til at forklare3%(23)0%(4)0%(3)1%(7)1%(12)3%(23)3%(21)7%(55)15%(125)18%(143)49%(392) 
 8,5790 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde2%(16)0%(2)1%(6)1%(7)2%(12)4%(33)2%(19)8%(64)16%(126)19%(147)45%(358) 
 7,2793 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere?3%(24)1%(6)2%(15)3%(25)2%(17)18%(140)5%(41)12%(98)16%(129)11%(88)26%(210) 
 7,0106 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job?9%(10)0%(0)0%(0)2%(2)1%(1)14%(15)5%(5)21%(22)10%(11)10%(11)27%(29) 
 7,9726 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job?5%(34)0%(3)1%(8)1%(10)1%(7)13%(93)2%(18)7%(52)13%(93)12%(90)44%(318) 
 7,2713 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det?7%(48)1%(8)2%(12)2%(14)4%(29)13%(93)4%(31)12%(87)12%(88)12%(84)31%(219) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.