Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Tradium
 1877 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 3. Kvartal 2020
 Gns  N  SpørgsmålMeget uenig/NejMeget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 7,01346 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det? (Sp. stilles kun til beskæftigede)8%(104)1%(18)3%(37)1%(20)3%(34)14%(185)4%(59)12%(166)13%(179)13%(177)27%(367) 
 7,71869 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere?4%(66)0%(9)1%(17)1%(20)2%(30)12%(232)5%(94)13%(237)18%(331)14%(259)31%(574) 
 8,31366 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job? (Sp. stilles kun til beskæftigede)3%(43)1%(18)1%(15)0%(3)1%(10)8%(108)3%(39)9%(125)12%(158)14%(192)48%(655) 
 7,3588 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job? (Sp. stilles kun til ledige)3%(17)0%(1)0%(0)0%(0)3%(19)24%(142)2%(14)12%(73)22%(131)6%(33)27%(158) 
 8,31875 Jeg har lært det, der var formålet med kurset2%(43)1%(11)1%(15)1%(25)1%(22)6%(106)5%(87)9%(173)15%(281)16%(307)43%(805) 
 8,21865 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære2%(42)1%(14)1%(26)2%(33)2%(37)5%(95)4%(77)9%(170)17%(317)16%(299)40%(755) 
 8,01849 Undervisningen var godt planlagt2%(38)2%(33)1%(23)2%(33)1%(13)5%(95)9%(159)10%(187)15%(281)19%(345)35%(642) 
 8,61862 Læreren var god til at forklare2%(38)1%(16)1%(10)1%(17)1%(21)4%(75)3%(48)7%(139)10%(184)20%(381)50%(933) 
 8,31854 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde2%(36)1%(24)1%(24)1%(26)2%(38)4%(76)5%(89)7%(137)14%(258)18%(342)43%(804) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.