Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Tradium
 780 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 2. Kvartal 2020
 Gns  N  SpørgsmålMeget uenig/NejMeget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 8,9779 Jeg har lært det, der var formålet med kurset1%(9)0%(0)0%(2)0%(1)1%(5)3%(20)4%(29)6%(50)15%(117)19%(146)51%(400) 
 8,7767 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære1%(10)0%(1)0%(2)0%(1)2%(19)4%(29)5%(35)7%(53)10%(80)18%(141)52%(396) 
 8,5765 Undervisningen var godt planlagt2%(12)1%(5)0%(2)1%(8)1%(9)4%(30)4%(34)8%(62)14%(107)18%(135)47%(361) 
 8,9780 Læreren var god til at forklare1%(9)0%(3)0%(3)0%(2)1%(4)2%(18)3%(22)5%(40)14%(109)17%(130)56%(440) 
 8,8775 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde1%(10)0%(3)0%(1)1%(4)1%(9)2%(19)3%(26)8%(64)14%(112)18%(136)50%(391) 
 7,2774 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere?5%(41)1%(9)1%(4)2%(13)2%(14)19%(146)7%(56)11%(84)12%(93)12%(90)29%(224) 
 7,177 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job?5%(4)5%(4)1%(1)0%(0)5%(4)9%(7)12%(9)4%(3)19%(15)5%(4)34%(26) 
 8,6698 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job?3%(22)0%(2)0%(1)1%(4)1%(4)7%(52)1%(10)7%(49)11%(75)11%(78)57%(401) 
 7,5690 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det?7%(47)1%(7)2%(11)1%(8)2%(13)12%(80)6%(42)8%(58)13%(87)11%(79)37%(258) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.