Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - landsgennemsnittet
 81904 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 1. Kvartal 2020
 Spørgsmål
 8,8 63935 Jeg har lært det, der var formålet med kurset  
 8,7 64052 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære  
 8,6 63886 Undervisningen var godt planlagt  
 9,0 68186 Læreren var god til at forklare  
 8,9 65659 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde  
 6,5 56387 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere?  
 6,2 9597 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job? (Sp. stilles kun til ledige)  
 6,6 35113 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job? (Sp. stilles kun til beskæftigede)  
 6,1 43565 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det? (Sp. stilles kun til beskæftigede)  

 8,4 524930 Total gennemsnit / (antal besvarelser)  

Kursisttilfredshed - Tradium
 2244 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 1. Kvartal 2020
 Gns   N  Spørgsmål Meget uenig/Nej Meget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 8,3 2236 Jeg har lært det, der var formålet med kurset 2%(48)1%(22)1%(21)1%(16)2%(48)4%(97)3%(70)7%(165)18%(399)20%(453)40%(897) 
 8,2 2207 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære 2%(47)1%(28)1%(32)2%(37)2%(49)4%(79)3%(73)8%(171)17%(368)19%(428)41%(895) 
 8,1 2193 Undervisningen var godt planlagt 3%(59)2%(38)2%(35)1%(14)2%(47)5%(112)4%(82)8%(183)18%(392)19%(406)38%(825) 
 8,4 2233 Læreren var god til at forklare 2%(43)2%(36)1%(31)1%(16)1%(20)3%(70)3%(78)7%(153)14%(323)21%(478)44%(985) 
 8,3 2211 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde 2%(45)1%(31)1%(21)1%(24)1%(25)4%(79)3%(64)10%(226)16%(350)21%(462)40%(884) 
 6,8 2223 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere? 3%(77)2%(41)3%(66)2%(35)3%(73)22%(493)7%(147)13%(296)16%(345)10%(213)20%(437) 
 7,7 245 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job? (Sp. stilles kun til ledige) 5%(12)0%(1)3%(8)0%(0)1%(2)11%(26)7%(18)7%(18)16%(39)10%(24)40%(97) 
 8,1 2033 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job? (Sp. stilles kun til beskæftigede) 2%(47)0%(9)1%(17)1%(25)1%(26)10%(208)5%(111)8%(157)16%(317)13%(265)42%(851) 
 6,9 2014 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det? (Sp. stilles kun til beskæftigede) 8%(165)1%(23)2%(42)3%(52)3%(61)14%(274)6%(118)11%(212)15%(311)12%(244)25%(512) 

Tilbage

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11 punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.