Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Tradium
 2244 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 1. Kvartal 2020
 Gns  N  SpørgsmålMeget uenig/NejMeget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 8,32236 Jeg har lært det, der var formålet med kurset2%(48)1%(22)1%(21)1%(16)2%(48)4%(97)3%(70)7%(165)18%(399)20%(453)40%(897) 
 8,42233 Læreren var god til at forklare2%(43)2%(36)1%(31)1%(16)1%(20)3%(70)3%(78)7%(153)14%(323)21%(478)44%(985) 
 6,82223 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere?3%(77)2%(41)3%(66)2%(35)3%(73)22%(493)7%(147)13%(296)16%(345)10%(213)20%(437) 
 8,32211 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde2%(45)1%(31)1%(21)1%(24)1%(25)4%(79)3%(64)10%(226)16%(350)21%(462)40%(884) 
 8,22207 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære2%(47)1%(28)1%(32)2%(37)2%(49)4%(79)3%(73)8%(171)17%(368)19%(428)41%(895) 
 8,12193 Undervisningen var godt planlagt3%(59)2%(38)2%(35)1%(14)2%(47)5%(112)4%(82)8%(183)18%(392)19%(406)38%(825) 
 8,12033 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job? (Sp. stilles kun til beskæftigede)2%(47)0%(9)1%(17)1%(25)1%(26)10%(208)5%(111)8%(157)16%(317)13%(265)42%(851) 
 6,92014 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det? (Sp. stilles kun til beskæftigede)8%(165)1%(23)2%(42)3%(52)3%(61)14%(274)6%(118)11%(212)15%(311)12%(244)25%(512) 
 7,7245 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job? (Sp. stilles kun til ledige)5%(12)0%(1)3%(8)0%(0)1%(2)11%(26)7%(18)7%(18)16%(39)10%(24)40%(97) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.