Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - AMU Nordjylland
 9650 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2020
 Gns  N  SpørgsmålMeget uenig/NejMeget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 8,49590 Jeg har lært det, der var formålet med kurset3%(248)1%(110)1%(89)1%(73)1%(105)4%(356)3%(277)7%(654)15%(1474)19%(1776)46%(4428) 
 8,49405 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære2%(227)1%(129)1%(84)1%(110)1%(117)3%(311)3%(324)7%(663)15%(1401)19%(1769)45%(4270) 
 8,39332 Undervisningen var godt planlagt3%(245)1%(130)1%(110)1%(127)2%(149)4%(354)4%(372)7%(667)14%(1340)18%(1716)44%(4122) 
 8,79539 Læreren var god til at forklare2%(230)1%(114)1%(78)1%(69)1%(95)2%(223)2%(235)5%(465)11%(1086)19%(1787)54%(5157) 
 8,69400 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde2%(230)1%(114)1%(76)1%(78)1%(123)3%(298)3%(246)6%(565)12%(1113)19%(1806)51%(4751) 
 7,09508 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere?4%(426)1%(128)2%(177)2%(187)3%(260)20%(1855)7%(670)11%(1083)16%(1510)10%(930)24%(2282) 
 7,42040 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job?5%(95)1%(28)1%(22)1%(21)2%(34)17%(356)6%(117)10%(205)13%(257)10%(214)34%(691) 
 7,87953 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job?6%(460)1%(64)1%(97)1%(91)1%(113)11%(898)4%(300)7%(589)11%(879)11%(898)45%(3564) 
 7,17850 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det?9%(722)2%(122)2%(124)2%(136)2%(166)14%(1099)5%(380)8%(663)13%(1023)10%(808)33%(2607) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.