Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Rybners
 1475 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2020
 Gns   N  Spørgsmål Meget uenig/Nej Meget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 8,4 1473 Jeg har lært det, der var formålet med kurset 0%(6)1%(10)2%(28)1%(14)1%(20)5%(78)4%(53)8%(119)18%(265)23%(342)37%(538) 
 8,2 1466 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære 1%(13)1%(19)2%(22)2%(24)3%(50)5%(68)3%(49)8%(110)16%(234)21%(310)39%(567) 
 8,2 1453 Undervisningen var godt planlagt 2%(29)2%(24)1%(13)3%(50)3%(39)4%(57)4%(63)6%(80)14%(201)20%(288)42%(609) 
 8,5 1455 Læreren var god til at forklare 2%(29)1%(19)0%(1)1%(17)2%(22)5%(67)2%(23)7%(108)12%(175)22%(314)47%(680) 
 8,5 1448 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde 2%(35)1%(13)1%(9)1%(11)1%(16)5%(76)2%(30)7%(97)12%(176)21%(310)47%(675) 
 7,3 1451 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere? 4%(65)0%(4)1%(12)1%(14)2%(32)16%(235)5%(76)13%(184)22%(313)13%(191)22%(325) 
 6,3 196 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job? 14%(27)1%(1)0%(0)1%(2)9%(17)15%(29)9%(18)5%(10)19%(37)8%(15)20%(40) 
 8,3 1287 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job? 2%(25)0%(2)1%(16)2%(28)2%(22)9%(119)3%(45)6%(81)11%(145)15%(193)47%(611) 
 7,0 1275 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det? 7%(88)1%(10)4%(50)3%(44)3%(43)14%(173)5%(63)6%(82)15%(187)14%(177)28%(358) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11 punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.