Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Roskilde tekniske skole
 2305 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2020
 Gns  N  SpørgsmålMeget uenig/NejMeget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 8,32287 Jeg har lært det, der var formålet med kurset3%(77)1%(21)0%(6)1%(19)1%(27)6%(132)3%(80)7%(167)15%(339)16%(364)46%(1055) 
 8,32229 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære3%(59)1%(22)1%(17)1%(22)2%(47)6%(132)3%(75)7%(150)15%(344)17%(385)44%(976) 
 8,22223 Undervisningen var godt planlagt3%(63)1%(18)1%(25)1%(30)2%(46)5%(122)5%(104)8%(171)15%(332)16%(366)43%(946) 
 8,52274 Læreren var god til at forklare3%(68)1%(21)1%(14)1%(22)1%(32)3%(68)3%(70)6%(134)13%(302)17%(389)51%(1154) 
 8,42236 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde3%(58)1%(20)1%(25)1%(22)1%(32)3%(73)3%(75)6%(134)16%(359)18%(398)47%(1040) 
 7,22270 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere?3%(73)1%(20)2%(45)3%(60)3%(57)17%(393)6%(142)11%(251)18%(401)11%(240)26%(588) 
 7,6300 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job? (Sp. stilles kun til ledige)6%(18)0%(0)1%(2)1%(4)1%(2)16%(48)3%(9)14%(42)12%(37)8%(23)38%(115) 
 8,02071 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job? (Sp. stilles kun til beskæftigede)4%(78)0%(10)1%(22)2%(51)1%(23)11%(232)4%(77)7%(146)12%(252)12%(242)45%(938) 
 7,32041 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det? (Sp. stilles kun til beskæftigede)6%(126)1%(17)2%(31)2%(47)3%(62)13%(273)5%(99)9%(192)14%(285)12%(238)33%(671) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.