Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Tradium
 2304 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 4. Kvartal 2019
 Gns  N  SpørgsmålMeget uenig/NejMeget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 8,22298 Jeg har lært det, der var formålet med kurset1%(33)3%(60)1%(16)1%(29)2%(51)4%(101)3%(68)7%(171)18%(415)22%(495)37%(859) 
 8,22263 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære2%(47)2%(51)1%(21)2%(38)2%(44)4%(86)4%(95)7%(158)15%(344)20%(452)41%(927) 
 8,32241 Undervisningen var godt planlagt2%(44)2%(51)1%(32)1%(20)2%(45)4%(94)3%(72)7%(154)15%(340)20%(444)42%(945) 
 8,62295 Læreren var god til at forklare2%(52)1%(34)1%(21)1%(32)1%(23)3%(58)3%(64)6%(127)12%(274)19%(444)51%(1166) 
 8,42266 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde2%(45)2%(34)1%(33)2%(35)2%(43)3%(61)3%(61)7%(158)13%(295)20%(453)46%(1048) 
 6,92293 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere?5%(115)1%(26)1%(32)3%(63)4%(84)20%(448)6%(146)11%(257)16%(372)12%(266)21%(484) 
 7,3175 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job? (Sp. stilles kun til ledige)3%(5)1%(1)0%(0)3%(5)4%(7)21%(37)3%(5)9%(16)18%(31)9%(15)30%(53) 
 8,12116 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job? (Sp. stilles kun til beskæftigede)2%(48)1%(12)1%(27)1%(25)2%(39)11%(225)3%(66)9%(190)15%(325)13%(268)42%(891) 
 6,82103 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det? (Sp. stilles kun til beskæftigede)9%(183)1%(20)3%(53)3%(73)2%(44)16%(342)5%(101)10%(202)15%(308)10%(203)27%(574) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.