Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Tradium
 537 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 3. Kvartal 2019
 Gns  N  SpørgsmålMeget uenig/NejMeget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 8,2536 Jeg har lært det, der var formålet med kurset2%(12)3%(17)2%(10)0%(0)3%(14)4%(20)4%(23)6%(34)15%(78)17%(91)44%(237) 
 8,1530 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære3%(17)2%(10)2%(10)1%(4)2%(10)4%(21)4%(23)7%(36)13%(69)21%(113)41%(217) 
 8,0524 Undervisningen var godt planlagt4%(19)2%(10)2%(13)1%(6)2%(13)4%(19)3%(18)8%(44)15%(77)17%(91)41%(214) 
 8,4535 Læreren var god til at forklare4%(20)2%(9)1%(7)0%(1)1%(3)5%(25)4%(19)7%(35)12%(64)13%(72)52%(280) 
 8,2531 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde4%(19)2%(9)1%(6)1%(3)1%(6)6%(33)4%(21)8%(40)12%(66)15%(81)47%(247) 
 6,7531 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere?5%(25)2%(12)2%(13)3%(14)2%(10)22%(115)8%(42)12%(62)13%(71)10%(55)21%(112) 
 7,4141 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job? (Sp. stilles kun til ledige)4%(6)1%(1)1%(1)1%(1)0%(0)16%(23)9%(12)18%(26)15%(21)4%(5)32%(45) 
 8,0401 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job? (Sp. stilles kun til beskæftigede)4%(15)1%(5)1%(3)1%(4)1%(4)12%(49)5%(22)7%(27)10%(40)14%(56)44%(176) 
 6,4402 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det? (Sp. stilles kun til beskæftigede)13%(51)2%(10)3%(13)2%(9)2%(9)19%(76)3%(14)6%(25)9%(35)11%(46)28%(114) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.