Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Tradium
 1143 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 3. Kvartal 2019
 Gns  N  SpørgsmålMeget uenig/NejMeget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 8,31141 Jeg har lært det, der var formålet med kurset2%(21)3%(30)1%(15)0%(1)2%(23)4%(47)4%(51)6%(63)15%(173)17%(199)45%(518) 
 8,21128 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære3%(31)2%(17)1%(13)1%(12)2%(19)4%(49)5%(56)6%(73)13%(144)21%(235)42%(479) 
 8,11117 Undervisningen var godt planlagt3%(34)2%(22)2%(23)1%(13)2%(26)4%(41)4%(47)7%(79)15%(173)16%(183)43%(476) 
 8,51140 Læreren var god til at forklare3%(34)2%(19)1%(12)0%(3)1%(8)4%(49)4%(41)6%(72)12%(137)14%(163)53%(602) 
 8,31132 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde3%(35)2%(17)1%(12)1%(6)1%(13)6%(63)4%(44)7%(80)13%(148)16%(184)47%(530) 
 6,81135 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere?5%(54)2%(20)3%(33)3%(29)2%(26)20%(226)8%(89)11%(130)14%(161)11%(122)22%(245) 
 7,3296 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job?4%(13)0%(1)1%(2)0%(1)0%(0)16%(47)10%(31)18%(52)16%(48)5%(16)29%(85) 
 8,1864 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job?3%(28)1%(7)0%(4)1%(10)1%(6)13%(110)4%(37)8%(69)10%(83)14%(123)45%(387) 
 6,6866 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det?11%(98)2%(18)3%(28)2%(20)2%(17)17%(151)5%(39)7%(64)9%(82)11%(92)30%(257) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.