Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Social- og Sundhedsskolen i Esbjerg
 472 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 3. Kvartal 2019
 Gns   N  Spørgsmål Meget uenig/Nej Meget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 8,9 469 Jeg har lært det, der var formålet med kurset 3%(13)0%(1)0%(2)1%(3)1%(3)2%(8)1%(7)3%(16)12%(55)22%(105)55%(256) 
 8,8 466 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære 2%(8)1%(6)0%(2)0%(2)0%(1)2%(9)4%(17)4%(20)11%(52)19%(90)56%(259) 
 8,6 464 Undervisningen var godt planlagt 2%(8)1%(6)1%(3)1%(4)2%(9)4%(20)4%(18)3%(14)11%(50)20%(92)52%(240) 
 9,0 470 Læreren var god til at forklare 3%(14)1%(3)0%(2)0%(1)0%(1)1%(6)2%(10)2%(8)9%(44)16%(74)65%(307) 
 8,8 466 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde 2%(11)0%(2)1%(3)1%(4)1%(6)2%(9)3%(14)4%(19)9%(43)17%(81)59%(274) 
 8,6 468 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere? 0%(1)0%(2)1%(4)1%(6)0%(2)8%(39)3%(15)3%(16)16%(76)17%(79)49%(228) 
 4,1 12 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job? (Sp. stilles kun til ledige) 33%(4)17%(2)8%(1)0%(0)0%(0)8%(1)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)33%(4) 
 9,2 463 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job? (Sp. stilles kun til beskæftigede) 2%(9)0%(1)1%(3)0%(0)1%(4)3%(13)1%(5)3%(13)7%(33)11%(50)72%(332) 
 8,5 461 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det? (Sp. stilles kun til beskæftigede) 3%(12)0%(0)1%(4)1%(3)0%(2)7%(32)2%(7)7%(32)15%(71)19%(88)46%(210) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11 punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.