Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Tradium
 2014 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 2. Kvartal 2019
 Gns  N  SpørgsmålMeget uenig/NejMeget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 8,42007 Jeg har lært det, der var formålet med kurset1%(29)1%(16)1%(21)1%(13)2%(38)5%(91)3%(59)7%(150)18%(366)19%(376)42%(848) 
 8,31992 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære1%(27)1%(18)1%(28)1%(24)2%(36)5%(96)4%(70)8%(156)16%(325)20%(401)41%(811) 
 8,31985 Undervisningen var godt planlagt1%(21)1%(19)1%(20)2%(32)2%(44)5%(94)5%(106)8%(154)15%(288)19%(382)42%(825) 
 8,82000 Læreren var god til at forklare1%(23)1%(20)0%(7)1%(12)1%(22)3%(59)2%(44)5%(91)13%(259)21%(418)52%(1045) 
 8,61989 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde1%(19)1%(29)1%(19)1%(13)1%(26)4%(77)3%(64)5%(97)14%(284)22%(439)46%(922) 
 7,01995 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere?5%(98)1%(23)2%(38)2%(33)2%(48)18%(369)6%(114)12%(232)18%(367)12%(248)21%(425) 
 8,1207 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job? (Sp. stilles kun til ledige)4%(8)0%(0)0%(1)1%(2)0%(1)12%(25)1%(2)11%(22)13%(26)20%(42)38%(78) 
 8,21781 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job? (Sp. stilles kun til beskæftigede)3%(45)1%(9)1%(26)1%(14)1%(24)9%(159)4%(68)7%(119)16%(292)15%(259)43%(766) 
 6,91770 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det? (Sp. stilles kun til beskæftigede)8%(135)2%(30)3%(47)3%(53)2%(37)15%(257)5%(88)11%(190)16%(281)10%(179)27%(473) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.