Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Tradium
 1072 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 2. Kvartal 2019
 Gns  N  SpørgsmålMeget uenig/NejMeget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 8,41069 Jeg har lært det, der var formålet med kurset2%(18)1%(11)1%(12)1%(9)2%(19)4%(44)3%(28)7%(79)18%(194)20%(210)42%(445) 
 8,31063 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære1%(15)1%(12)1%(15)1%(12)2%(20)5%(48)3%(37)8%(83)16%(171)21%(227)40%(423) 
 8,31061 Undervisningen var godt planlagt1%(11)1%(13)1%(11)2%(16)2%(23)4%(44)5%(54)8%(85)14%(153)19%(205)42%(446) 
 8,81064 Læreren var god til at forklare1%(14)1%(13)0%(5)1%(6)1%(12)3%(27)2%(20)5%(49)13%(134)20%(218)53%(566) 
 8,61059 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde1%(11)2%(16)1%(13)1%(6)1%(14)4%(42)3%(33)5%(53)14%(146)21%(224)47%(501) 
 7,11065 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere?4%(42)1%(13)2%(17)2%(21)2%(26)18%(187)6%(63)11%(119)19%(206)13%(138)22%(233) 
 8,290 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job? (Sp. stilles kun til ledige)3%(3)0%(0)0%(0)1%(1)1%(1)13%(12)0%(0)8%(7)9%(8)22%(20)42%(38) 
 8,3956 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job? (Sp. stilles kun til beskæftigede)2%(17)0%(4)1%(11)1%(9)1%(13)9%(90)4%(39)6%(53)16%(156)15%(142)44%(422) 
 6,9951 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det? (Sp. stilles kun til beskæftigede)7%(68)2%(17)3%(25)3%(28)2%(18)15%(147)5%(51)9%(84)16%(152)10%(97)28%(264) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.