Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Tradium
 3211 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 1. Kvartal 2019
 Gns  N  SpørgsmålMeget uenig/NejMeget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 8,03193 Jeg har lært det, der var formålet med kurset3%(103)2%(51)2%(49)1%(27)2%(60)5%(159)4%(129)9%(273)20%(626)18%(570)36%(1146) 
 8,03139 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære3%(98)2%(62)2%(52)1%(25)2%(67)4%(125)5%(156)8%(250)18%(567)19%(589)37%(1148) 
 7,93117 Undervisningen var godt planlagt3%(107)2%(63)2%(53)2%(56)2%(67)4%(135)4%(136)8%(259)17%(525)20%(624)35%(1092) 
 8,43187 Læreren var god til at forklare3%(87)2%(56)1%(29)1%(26)1%(45)3%(80)3%(84)7%(219)14%(441)20%(652)46%(1468) 
 8,23162 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde3%(96)2%(48)1%(38)1%(33)1%(46)4%(119)4%(115)7%(236)16%(514)20%(632)41%(1285) 
 6,93167 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere?5%(143)1%(37)2%(70)2%(63)2%(78)21%(666)7%(225)10%(325)18%(568)10%(325)21%(667) 
 7,3388 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job?4%(17)1%(4)1%(3)2%(8)0%(1)13%(51)8%(31)13%(49)24%(92)9%(36)25%(96) 
 7,92870 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job?4%(128)1%(29)1%(26)1%(38)1%(42)10%(300)4%(121)7%(209)13%(387)14%(406)41%(1184) 
 6,82861 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det?7%(214)2%(47)3%(74)2%(70)3%(94)16%(459)5%(148)9%(264)16%(451)11%(304)26%(736) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.