Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Herningsholm Erhvervsskole
 2040 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2019
 Gns  N  SpørgsmålMeget uenig/NejMeget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 8,62032 Jeg har lært det, der var formålet med kurset1%(20)0%(9)0%(7)1%(14)2%(45)4%(77)4%(72)8%(162)16%(321)20%(403)44%(902) 
 8,52017 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære1%(18)1%(15)1%(15)1%(21)1%(29)4%(89)4%(83)8%(167)15%(307)20%(403)43%(870) 
 8,42008 Undervisningen var godt planlagt1%(15)1%(13)1%(12)1%(25)2%(47)5%(101)4%(86)9%(173)14%(278)21%(428)41%(830) 
 8,72021 Læreren var god til at forklare1%(18)1%(12)1%(13)1%(20)1%(21)4%(78)3%(64)6%(125)13%(272)21%(433)48%(965) 
 8,52004 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde1%(16)1%(18)1%(11)1%(19)2%(37)4%(86)4%(81)8%(154)13%(266)22%(440)44%(876) 
 6,72027 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere?5%(99)2%(32)2%(45)3%(52)3%(51)22%(441)7%(136)14%(278)16%(321)10%(208)18%(364) 
 7,1290 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job?7%(20)1%(4)1%(3)1%(4)1%(4)18%(52)6%(16)10%(29)13%(37)12%(34)30%(87) 
 7,81750 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job?3%(57)1%(14)2%(27)1%(23)1%(25)12%(207)4%(78)10%(183)15%(256)13%(219)38%(661) 
 7,21727 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det?6%(102)1%(19)2%(37)2%(38)2%(42)14%(239)6%(101)11%(189)15%(255)11%(182)30%(523) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.