Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Kold College
 1509 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2019
 Gns  N  SpørgsmålMeget uenig/NejMeget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 8,01496 Jeg har lært det, der var formålet med kurset3%(42)1%(21)1%(11)1%(8)2%(24)10%(143)4%(57)7%(102)18%(265)21%(308)34%(515) 
 7,91487 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære3%(41)2%(36)1%(22)1%(12)3%(41)7%(102)4%(57)9%(128)18%(268)17%(259)35%(521) 
 7,91479 Undervisningen var godt planlagt3%(42)2%(24)1%(22)1%(22)2%(35)7%(103)4%(61)8%(119)17%(246)20%(295)34%(510) 
 8,41497 Læreren var god til at forklare2%(34)1%(14)1%(8)2%(33)2%(28)4%(63)3%(45)7%(111)13%(194)19%(290)45%(677) 
 8,21472 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde2%(33)1%(17)1%(17)2%(25)3%(41)5%(67)3%(46)7%(105)16%(230)20%(296)40%(595) 
 7,51483 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere?3%(47)1%(9)2%(30)1%(16)2%(27)15%(216)7%(99)10%(155)14%(215)14%(205)31%(464) 
 7,4300 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job? (Sp. stilles kun til ledige)5%(15)1%(2)0%(1)1%(4)2%(5)22%(65)2%(7)5%(16)17%(51)16%(47)29%(87) 
 8,11221 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job? (Sp. stilles kun til beskæftigede)3%(38)0%(6)1%(13)1%(10)2%(20)8%(97)5%(56)9%(108)17%(205)17%(203)38%(465) 
 7,01214 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det? (Sp. stilles kun til beskæftigede)6%(70)1%(14)2%(19)3%(32)3%(32)15%(177)7%(85)11%(128)18%(220)13%(154)23%(283) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.