Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Tradium
 4633 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 3. Kvartal 2018, 4. Kvartal 2018
 Gns  N  SpørgsmålMeget uenig/NejMeget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 8,34619 Jeg har lært det, der var formålet med kurset2%(92)1%(59)1%(42)0%(17)1%(63)5%(229)4%(191)9%(396)18%(828)20%(921)39%(1781) 
 8,34569 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære2%(77)2%(75)1%(58)1%(24)1%(66)4%(189)4%(204)9%(401)18%(806)19%(873)39%(1796) 
 8,24541 Undervisningen var godt planlagt1%(64)2%(80)2%(73)1%(49)1%(62)5%(227)5%(233)8%(352)15%(699)20%(918)39%(1784) 
 8,64600 Læreren var god til at forklare1%(67)2%(75)1%(41)1%(51)1%(37)3%(141)2%(103)7%(324)14%(649)19%(896)48%(2216) 
 8,34555 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde2%(73)2%(90)1%(33)1%(64)2%(77)4%(179)3%(154)8%(348)15%(682)20%(919)43%(1936) 
 7,24550 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere?3%(154)2%(69)1%(66)2%(82)2%(84)16%(730)7%(313)12%(532)20%(892)13%(609)22%(1019) 
 7,1699 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job?3%(18)4%(26)1%(7)1%(8)2%(14)18%(125)5%(37)19%(134)12%(85)12%(85)23%(160) 
 8,23922 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job?2%(98)1%(56)1%(28)1%(41)2%(62)8%(329)3%(134)8%(306)14%(530)17%(652)43%(1686) 
 7,13882 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det?6%(239)1%(51)3%(115)2%(59)2%(90)14%(542)5%(201)10%(402)16%(628)13%(499)27%(1056) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.