Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Tradium
 1376 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 2. Kvartal 2018
 Gns  N  SpørgsmålMeget uenig/NejMeget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 8,21376 Jeg har lært det, der var formålet med kurset1%(20)3%(46)0%(3)1%(12)1%(17)5%(73)4%(56)8%(109)17%(229)20%(272)39%(539) 
 8,31356 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære1%(15)1%(13)2%(28)1%(8)0%(6)6%(82)4%(53)10%(135)16%(220)19%(257)40%(539) 
 8,11354 Undervisningen var godt planlagt2%(24)4%(48)1%(11)1%(17)1%(19)4%(55)6%(78)8%(112)16%(219)19%(258)38%(513) 
 8,61366 Læreren var god til at forklare3%(35)1%(19)0%(2)1%(7)1%(16)2%(30)2%(34)6%(83)14%(198)24%(327)45%(615) 
 8,41352 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde3%(35)1%(11)1%(7)1%(14)1%(12)5%(64)3%(43)8%(102)15%(206)23%(314)40%(544) 
 6,91364 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere?5%(62)1%(13)2%(28)2%(22)2%(30)22%(295)6%(88)13%(176)18%(239)11%(149)19%(262) 
 7,1378 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job?3%(11)1%(5)0%(1)5%(18)0%(0)21%(78)6%(23)16%(60)18%(69)4%(17)25%(96) 
 8,11036 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job?4%(37)1%(7)1%(9)0%(5)1%(12)11%(118)4%(37)6%(60)14%(144)12%(125)47%(482) 
 6,61022 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det?12%(122)2%(22)3%(33)2%(20)3%(33)13%(132)4%(42)9%(88)15%(151)10%(101)27%(278) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.