Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - AMU Nordjylland
 2667 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 2. Kvartal 2018
 Gns  N  SpørgsmålMeget uenig/NejMeget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 8,22661 Jeg har lært det, der var formålet med kurset2%(56)1%(31)1%(18)1%(29)3%(85)5%(122)4%(114)8%(205)18%(469)18%(474)40%(1058) 
 8,12624 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære2%(55)1%(34)1%(24)2%(61)2%(61)4%(117)3%(75)11%(283)17%(438)18%(470)38%(1006) 
 8,02601 Undervisningen var godt planlagt3%(84)1%(27)1%(26)2%(60)2%(55)4%(116)5%(137)9%(242)15%(403)18%(479)37%(972) 
 8,52646 Læreren var god til at forklare2%(64)1%(31)0%(9)1%(20)1%(32)4%(104)3%(83)8%(212)13%(348)17%(463)48%(1280) 
 8,32620 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde3%(66)1%(33)1%(14)1%(36)1%(34)5%(132)3%(84)8%(198)14%(373)19%(491)44%(1159) 
 7,02637 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere?4%(94)1%(34)2%(48)2%(45)3%(66)20%(521)7%(179)12%(315)18%(464)11%(300)22%(571) 
 8,0854 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job?3%(25)0%(1)0%(2)1%(7)0%(3)15%(129)5%(42)10%(85)15%(126)9%(73)42%(361) 
 7,81975 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job?5%(91)2%(32)1%(25)1%(19)2%(31)12%(244)5%(91)8%(153)11%(211)11%(221)43%(857) 
 7,01968 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det?7%(147)2%(46)2%(44)1%(27)3%(57)16%(312)5%(91)8%(159)12%(245)12%(228)31%(612) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.