Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Tradium
 2245 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 1. Kvartal 2018
 Gns  N  SpørgsmålMeget uenig/NejMeget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 8,52240 Jeg har lært det, der var formålet med kurset2%(38)1%(15)1%(14)1%(16)1%(20)3%(77)3%(75)7%(163)20%(441)23%(519)38%(862) 
 8,42220 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære2%(38)1%(23)1%(17)1%(22)1%(24)3%(60)4%(93)8%(169)18%(395)22%(484)40%(895) 
 8,42202 Undervisningen var godt planlagt2%(36)1%(16)2%(34)1%(21)1%(29)4%(86)3%(77)8%(183)15%(320)23%(504)41%(896) 
 8,82227 Læreren var god til at forklare2%(40)1%(16)0%(4)0%(11)1%(20)2%(43)3%(62)6%(128)13%(299)19%(430)53%(1174) 
 8,62206 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde2%(40)1%(12)1%(12)1%(15)1%(17)3%(63)3%(63)8%(170)15%(325)23%(513)44%(976) 
 7,12219 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere?4%(92)1%(24)2%(39)1%(24)3%(59)18%(398)7%(157)14%(304)17%(368)13%(285)21%(469) 
 6,6570 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job?4%(22)1%(4)2%(10)2%(9)2%(10)27%(156)13%(76)9%(51)14%(77)12%(69)15%(86) 
 8,21699 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job?3%(50)1%(18)1%(10)1%(12)1%(13)9%(147)3%(50)8%(135)16%(270)15%(252)44%(742) 
 6,91680 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det?7%(124)1%(22)2%(31)2%(42)3%(43)16%(265)5%(76)10%(173)17%(289)12%(203)25%(412) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.