Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - AMU Nordjylland
 4284 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 1. Kvartal 2018
 Gns  N  SpørgsmålMeget uenig/NejMeget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 8,14264 Jeg har lært det, der var formålet med kurset3%(115)1%(40)1%(42)1%(56)2%(76)6%(248)5%(210)8%(329)18%(755)20%(840)36%(1553) 
 8,04204 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære3%(116)1%(42)2%(81)2%(67)3%(138)5%(192)5%(218)8%(326)17%(696)18%(760)37%(1568) 
 7,74180 Undervisningen var godt planlagt3%(140)2%(73)2%(70)3%(121)4%(163)4%(184)5%(213)10%(407)16%(651)17%(710)35%(1448) 
 8,34259 Læreren var god til at forklare2%(104)1%(59)1%(34)2%(66)2%(80)4%(169)4%(177)8%(350)14%(602)18%(750)44%(1868) 
 8,24211 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde2%(79)2%(74)1%(59)2%(76)2%(95)4%(166)4%(179)8%(324)15%(636)18%(774)42%(1749) 
 7,24230 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere?3%(147)1%(48)2%(86)2%(81)3%(106)16%(696)7%(304)11%(448)16%(691)11%(485)27%(1138) 
 6,9985 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job?8%(75)3%(33)1%(9)1%(13)2%(23)17%(169)7%(68)8%(79)15%(144)9%(89)29%(283) 
 7,73465 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job?6%(202)1%(34)2%(55)1%(46)2%(61)11%(369)4%(127)7%(232)13%(447)12%(406)43%(1486) 
 7,23434 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det?8%(266)1%(34)2%(52)2%(76)2%(68)13%(437)5%(182)9%(298)13%(449)14%(491)31%(1081) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.