Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Social- og Sundhedsskolen Fyn
 2898 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2018
 Gns   N  Spørgsmål Meget uenig/Nej Meget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 8,7 2890 Jeg har lært det, der var formålet med kurset 2%(46)1%(24)1%(28)0%(14)1%(40)2%(58)2%(72)7%(188)14%(396)23%(653)47%(1371) 
 8,7 2876 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære 2%(47)1%(30)1%(21)1%(25)1%(27)3%(76)3%(91)6%(172)13%(374)21%(600)49%(1413) 
 8,6 2862 Undervisningen var godt planlagt 1%(39)1%(30)1%(21)1%(38)1%(24)3%(75)3%(99)7%(195)14%(397)23%(666)45%(1278) 
 9,1 2886 Læreren var god til at forklare 1%(42)1%(25)0%(9)1%(20)1%(16)1%(21)2%(50)4%(125)9%(269)18%(526)62%(1783) 
 8,9 2866 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde 2%(49)0%(14)1%(16)1%(22)1%(19)2%(43)2%(62)5%(141)10%(291)20%(586)57%(1623) 
 8,7 2869 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere? 1%(27)0%(5)0%(11)1%(16)1%(18)6%(161)2%(62)7%(208)15%(419)18%(519)50%(1423) 
 8,1 268 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job? (Sp. stilles kun til ledige) 6%(15)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)2%(5)6%(17)6%(15)31%(82)18%(49)32%(85) 
 9,1 2653 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job? (Sp. stilles kun til beskæftigede) 1%(34)0%(10)0%(9)0%(6)1%(16)3%(82)2%(44)4%(98)10%(257)15%(390)64%(1707) 
 8,3 2637 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det? (Sp. stilles kun til beskæftigede) 1%(33)1%(14)1%(23)1%(30)1%(33)7%(192)5%(124)8%(208)17%(458)20%(528)38%(994) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11 punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.