Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - DEKRA Sydjylland A/S
 5064 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2018
 Gns  N  SpørgsmålMeget uenig/NejMeget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 8,75046 Jeg har lært det, der var formålet med kurset1%(47)0%(20)1%(29)1%(31)1%(67)4%(185)3%(135)6%(296)16%(794)23%(1171)45%(2271) 
 8,74999 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære1%(35)1%(40)1%(28)1%(46)1%(63)3%(151)3%(159)6%(275)15%(733)24%(1210)45%(2259) 
 8,54955 Undervisningen var godt planlagt1%(53)1%(29)1%(59)1%(53)2%(88)3%(168)4%(177)7%(337)15%(766)24%(1185)41%(2040) 
 9,05023 Læreren var god til at forklare1%(41)0%(20)0%(25)1%(40)1%(56)2%(101)1%(75)4%(191)12%(594)24%(1218)53%(2662) 
 8,84989 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde1%(44)1%(25)1%(26)1%(41)1%(61)2%(115)2%(124)5%(246)13%(660)24%(1186)49%(2461) 
 7,04983 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere?4%(215)1%(46)2%(81)3%(125)3%(132)18%(884)7%(348)12%(587)17%(830)12%(601)23%(1134) 
 8,71494 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job?2%(36)1%(11)0%(6)1%(8)0%(5)6%(90)2%(33)6%(83)9%(141)14%(212)58%(869) 
 7,73791 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job?6%(214)1%(39)1%(38)1%(55)2%(72)10%(386)5%(181)7%(264)13%(506)13%(480)41%(1556) 
 6,93716 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det?9%(353)2%(73)2%(78)2%(76)2%(84)15%(542)5%(191)6%(234)15%(539)13%(481)29%(1065) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.