Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - DEKRA Nordjylland A/S
 3581 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2018
 Gns  N  SpørgsmålMeget uenig/NejMeget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 8,73569 Jeg har lært det, der var formålet med kurset1%(27)1%(35)1%(34)1%(18)2%(59)4%(130)3%(115)6%(205)13%(474)18%(658)51%(1814) 
 8,63521 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære1%(38)1%(38)1%(20)1%(30)2%(68)4%(135)4%(126)6%(220)15%(512)18%(634)48%(1700) 
 8,43501 Undervisningen var godt planlagt2%(53)1%(42)1%(27)2%(54)1%(52)5%(160)5%(171)7%(235)14%(499)16%(568)47%(1640) 
 8,93568 Læreren var god til at forklare1%(44)1%(33)1%(20)0%(16)1%(25)2%(82)2%(86)5%(193)11%(405)18%(658)56%(2006) 
 8,73502 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde1%(44)1%(33)1%(24)1%(33)1%(18)3%(118)4%(123)6%(214)13%(440)18%(638)52%(1817) 
 6,83544 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere?6%(209)1%(44)2%(55)3%(94)3%(92)22%(767)6%(214)11%(376)16%(564)9%(319)23%(810) 
 8,5822 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job?2%(20)0%(1)0%(3)0%(3)1%(7)9%(78)2%(19)8%(67)12%(101)12%(101)51%(422) 
 7,82817 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job?6%(180)1%(15)2%(47)1%(24)1%(35)12%(350)4%(122)6%(175)10%(281)9%(256)47%(1332) 
 6,72773 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det?13%(363)2%(58)2%(55)1%(40)3%(86)16%(430)5%(128)6%(163)9%(263)8%(215)35%(972) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.