Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - DEKRA A/S
 7164 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2018
 Gns  N  SpørgsmålMeget uenig/NejMeget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 8,97133 Jeg har lært det, der var formålet med kurset1%(91)0%(30)1%(36)1%(48)1%(88)3%(239)2%(177)5%(329)11%(793)16%(1109)59%(4193) 
 8,77004 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære1%(85)1%(39)1%(74)1%(65)2%(108)4%(262)3%(187)5%(377)12%(826)16%(1126)55%(3855) 
 8,36955 Undervisningen var godt planlagt2%(110)2%(107)2%(119)2%(125)2%(172)5%(353)4%(297)6%(431)13%(872)16%(1102)47%(3267) 
 9,07090 Læreren var god til at forklare1%(77)1%(47)1%(41)1%(57)1%(61)2%(167)2%(131)4%(318)10%(675)15%(1033)63%(4483) 
 8,96977 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde1%(70)1%(56)1%(51)1%(55)1%(69)3%(200)2%(172)4%(312)11%(748)15%(1048)60%(4196) 
 7,37014 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere?6%(450)1%(84)2%(112)2%(139)2%(124)16%(1102)5%(354)7%(517)14%(972)13%(882)32%(2278) 
 8,52471 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job? (Sp. stilles kun til ledige)2%(56)1%(24)1%(23)0%(12)1%(23)8%(207)3%(79)6%(139)9%(220)12%(300)56%(1388) 
 7,55348 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job? (Sp. stilles kun til beskæftigede)12%(625)1%(48)1%(76)1%(55)1%(52)10%(547)3%(168)5%(247)7%(372)7%(391)52%(2767) 
 7,15290 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det? (Sp. stilles kun til beskæftigede)13%(665)1%(69)2%(94)2%(90)2%(97)11%(597)3%(168)5%(277)8%(439)9%(500)43%(2294) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.