Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Kold College
 996 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2018
 Gns  N  SpørgsmålMeget uenig/NejMeget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 7,9988 Jeg har lært det, der var formålet med kurset2%(18)2%(15)3%(26)3%(30)3%(34)5%(49)4%(35)8%(83)17%(168)20%(193)34%(337) 
 8,3990 Læreren var god til at forklare2%(17)2%(20)2%(17)2%(15)3%(27)3%(33)3%(30)7%(69)11%(106)21%(206)45%(450) 
 7,7983 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære2%(22)3%(29)3%(27)2%(22)3%(28)6%(62)5%(53)9%(86)14%(135)16%(159)37%(360) 
 8,2976 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde1%(12)3%(26)2%(17)2%(24)3%(25)5%(45)4%(37)7%(64)12%(115)20%(199)42%(412) 
 7,3983 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere?3%(32)2%(17)3%(31)3%(25)2%(18)16%(160)6%(63)9%(91)14%(138)9%(91)32%(317) 
 7,8934 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job? (Sp. stilles kun til beskæftigede)4%(33)1%(7)1%(11)2%(17)2%(18)11%(106)4%(40)10%(90)13%(119)12%(114)41%(379) 
 7,8977 Undervisningen var godt planlagt2%(20)2%(21)3%(33)2%(23)2%(24)7%(64)5%(50)10%(98)14%(136)15%(149)37%(359) 
 6,6926 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det? (Sp. stilles kun til beskæftigede)8%(73)2%(20)3%(26)3%(28)4%(35)18%(163)6%(59)10%(97)12%(113)10%(91)24%(221) 
 6,791 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job? (Sp. stilles kun til ledige)13%(12)0%(0)1%(1)2%(2)1%(1)24%(22)1%(1)5%(5)12%(11)2%(2)37%(34) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.