Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - SOSU Nykøbing F.
 111 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 3. Kvartal 2017
 Gns   N  Spørgsmål Meget uenig/Nej Meget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 7,9 111 Jeg har lært det, der var formålet med kurset 2%(2)4%(4)1%(1)1%(1)2%(2)7%(8)2%(2)14%(15)20%(22)14%(16)34%(38) 
 7,9 108 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære 1%(1)3%(3)1%(1)5%(5)1%(1)4%(4)6%(7)16%(17)8%(9)18%(19)38%(41) 
 7,3 108 Undervisningen var godt planlagt 3%(3)1%(1)3%(3)4%(4)4%(4)6%(7)8%(9)17%(18)14%(15)19%(20)22%(24) 
 8,3 108 Læreren var god til at forklare 4%(4)2%(2)2%(2)1%(1)1%(1)0%(0)6%(6)9%(10)12%(13)16%(17)48%(52) 
 8,1 109 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde 4%(4)2%(2)2%(2)1%(1)2%(2)2%(2)3%(3)12%(13)15%(16)16%(17)43%(47) 
 8,5 109 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere? 1%(1)0%(0)2%(2)1%(1)0%(0)6%(7)6%(6)8%(9)16%(17)14%(15)47%(51) 
 9,3 109 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job? (Sp. stilles kun til beskæftigede) 0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)2%(2)1%(1)6%(6)11%(12)16%(17)65%(71) 
 8,6 109 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det? (Sp. stilles kun til beskæftigede) 1%(1)0%(0)1%(1)2%(2)0%(0)2%(2)4%(4)8%(9)18%(20)22%(24)42%(46) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
   Gns på 11  punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 35 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.