Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - landsgennemsnittet
 60163 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 2. Kvartal 2017
 Spørgsmål
 9,0 49459 Læreren var god til at forklare  
 8,8 48144 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde  
 8,7 46373 Jeg har lært det, der var formålet med kurset  
 8,6 46691 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære  
 8,6 46446 Undervisningen var godt planlagt  
 6,6 41293 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere?  
 6,5 25306 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job? (Sp. stilles kun til beskæftigede)  
 6,3 9646 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job? (Sp. stilles kun til ledige)  
 6,0 31234 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det? (Sp. stilles kun til beskæftigede)  

 8,4 380118 Total gennemsnit / (antal besvarelser)  

Kursisttilfredshed - Randers Social- og Sundhedsskole
 309 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 2. Kvartal 2017
 Gns   N  Spørgsmål Meget uenig/Nej Meget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 9,1 303 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job? (Sp. stilles kun til beskæftigede) 0%(0)1%(2)0%(1)0%(0)1%(2)2%(7)4%(13)5%(14)12%(37)11%(32)64%(195) 
 8,8 4 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job? (Sp. stilles kun til ledige) 0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)25%(1)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)75%(3) 
 8,4 309 Læreren var god til at forklare 2%(7)1%(3)0%(0)1%(4)2%(7)4%(11)3%(10)8%(25)13%(41)21%(66)44%(135) 
 8,3 303 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde 2%(7)1%(4)0%(1)1%(3)3%(8)4%(11)4%(11)8%(23)14%(42)22%(66)42%(127) 
 8,2 301 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere? 1%(4)0%(0)0%(1)0%(1)1%(3)8%(24)6%(18)13%(38)16%(49)17%(51)37%(112) 
 8,1 309 Jeg har lært det, der var formålet med kurset 4%(13)0%(1)0%(0)0%(1)2%(7)5%(16)5%(15)9%(27)17%(52)24%(74)33%(103) 
 8,0 303 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det? (Sp. stilles kun til beskæftigede) 1%(4)0%(1)1%(2)0%(1)3%(9)11%(33)7%(20)9%(26)13%(38)22%(68)33%(101) 
 7,8 305 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære 2%(7)1%(4)1%(2)3%(9)4%(13)5%(16)5%(16)14%(43)13%(39)23%(71)28%(85) 
 7,7 302 Undervisningen var godt planlagt 2%(6)2%(5)3%(8)2%(6)3%(9)6%(18)5%(14)14%(41)15%(44)26%(78)24%(73) 

Tilbage

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
   Gns på 11  punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 35 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.