Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - SOSU Nord
 550 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 1. Kvartal 2017
 Gns  N  SpørgsmålMeget uenig/NejMeget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 8,9549 Jeg har lært det, der var formålet med kurset1%(4)1%(4)0%(1)0%(2)1%(3)2%(10)3%(14)4%(23)17%(91)25%(136)48%(261) 
 8,7546 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære1%(3)1%(4)0%(2)0%(2)1%(5)3%(16)4%(23)5%(25)18%(99)23%(127)44%(240) 
 8,5544 Undervisningen var godt planlagt1%(5)0%(0)1%(6)1%(4)3%(17)3%(17)5%(28)8%(44)15%(84)20%(107)43%(232) 
 9,0549 Læreren var god til at forklare1%(3)1%(3)0%(2)1%(4)0%(2)3%(15)2%(13)4%(22)12%(64)19%(103)58%(318) 
 8,9546 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde1%(4)0%(2)1%(3)0%(2)1%(3)3%(17)2%(13)7%(36)12%(67)17%(92)56%(307) 
 8,8548 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere?0%(1)1%(5)1%(3)0%(2)0%(1)6%(31)2%(12)9%(47)13%(70)18%(98)51%(278) 
 7,230 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job?7%(2)3%(1)0%(0)0%(0)3%(1)13%(4)3%(1)13%(4)13%(4)20%(6)23%(7) 
 9,0508 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job?2%(9)0%(1)0%(2)1%(6)1%(6)4%(19)1%(7)4%(18)6%(31)15%(74)66%(335) 
 8,2503 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det?3%(16)1%(6)2%(12)1%(3)1%(3)8%(38)2%(8)6%(28)16%(80)19%(96)42%(213) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.