Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - SOSU Nykøbing F.
 238 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 1. Kvartal 2017
 Gns   N  Spørgsmål Meget uenig/Nej Meget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 8,1 237 Jeg har lært det, der var formålet med kurset 3%(7)2%(4)1%(3)1%(3)0%(0)4%(9)4%(9)12%(28)18%(42)24%(57)32%(75) 
 7,7 235 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære 3%(7)3%(6)2%(5)1%(3)2%(4)5%(11)6%(13)15%(35)13%(30)22%(51)30%(70) 
 7,8 234 Undervisningen var godt planlagt 3%(7)2%(4)1%(3)2%(5)3%(8)6%(13)3%(8)8%(18)22%(51)18%(43)32%(74) 
 8,5 237 Læreren var god til at forklare 4%(9)1%(2)0%(1)1%(3)1%(3)1%(3)2%(4)6%(14)13%(31)23%(54)48%(113) 
 8,4 232 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde 3%(7)2%(5)1%(2)1%(2)1%(3)2%(4)3%(6)7%(17)16%(36)21%(48)44%(102) 
 8,2 237 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere? 2%(5)0%(1)1%(2)1%(3)0%(0)10%(24)4%(9)11%(27)13%(31)16%(39)41%(96) 
 3,0 6 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job? (Sp. stilles kun til ledige) 50%(3)17%(1)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)17%(1)0%(0)0%(0)17%(1) 
 9,0 223 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job? (Sp. stilles kun til beskæftigede) 1%(3)0%(1)0%(1)0%(1)0%(0)4%(8)1%(3)5%(12)9%(21)15%(34)62%(139) 
 8,1 223 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det? (Sp. stilles kun til beskæftigede) 4%(8)0%(0)2%(4)1%(2)1%(3)8%(18)3%(7)6%(14)16%(36)19%(42)40%(89) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
   Gns på 11  punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 35 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.