Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Herningsholm Erhvervsskole
 2058 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2017
 Gns  N  SpørgsmålMeget uenig/NejMeget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 8,52037 Jeg har lært det, der var formålet med kurset1%(29)1%(19)1%(17)1%(20)2%(38)4%(76)2%(48)7%(145)17%(351)18%(366)46%(928) 
 8,52024 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære1%(28)1%(22)1%(25)1%(21)1%(26)3%(56)4%(76)7%(137)16%(314)19%(394)46%(925) 
 8,32012 Undervisningen var godt planlagt2%(34)1%(27)1%(29)1%(24)1%(25)4%(85)3%(65)9%(187)15%(299)19%(391)42%(846) 
 8,62025 Læreren var god til at forklare1%(29)1%(23)1%(14)1%(14)1%(30)3%(57)3%(53)6%(131)14%(278)21%(435)47%(961) 
 8,52007 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde2%(31)1%(25)1%(16)1%(20)2%(32)4%(90)3%(55)8%(154)14%(274)19%(388)46%(922) 
 6,82025 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere?4%(86)1%(19)2%(39)2%(36)3%(62)24%(490)7%(132)12%(233)17%(354)9%(183)19%(391) 
 6,9417 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job?4%(18)1%(4)1%(5)1%(3)5%(20)25%(103)6%(27)9%(39)12%(52)16%(65)19%(81) 
 7,71628 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job?5%(88)1%(14)1%(22)2%(28)1%(24)12%(192)5%(83)8%(132)12%(201)11%(175)41%(669) 
 7,11610 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det?8%(127)1%(24)2%(33)2%(25)2%(37)15%(243)6%(95)8%(127)12%(192)11%(170)33%(537) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.