Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Social- og Sundhedsskolen Fyn
 2553 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2017
 Gns  N  SpørgsmålMeget uenig/NejMeget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 8,72542 Jeg har lært det, der var formålet med kurset1%(25)1%(22)1%(18)1%(25)2%(39)3%(82)2%(53)6%(143)14%(358)25%(640)45%(1137) 
 8,52502 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære1%(30)1%(31)1%(20)1%(36)2%(45)3%(76)3%(77)6%(143)14%(344)24%(612)43%(1088) 
 8,32482 Undervisningen var godt planlagt1%(26)1%(36)1%(36)1%(34)2%(39)4%(96)3%(83)8%(202)16%(407)21%(528)40%(995) 
 9,02541 Læreren var god til at forklare1%(29)1%(21)0%(10)1%(23)1%(34)2%(43)2%(51)3%(84)11%(289)18%(464)59%(1493) 
 8,82514 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde1%(23)1%(26)1%(26)1%(19)1%(36)2%(46)2%(58)4%(107)13%(323)21%(524)53%(1326) 
 8,42531 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere?1%(20)1%(13)1%(19)1%(19)1%(34)8%(191)5%(131)8%(209)15%(374)16%(411)44%(1110) 
 8,092 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job? (Sp. stilles kun til ledige)1%(1)0%(0)0%(0)0%(0)1%(1)24%(22)2%(2)8%(7)7%(6)16%(15)41%(38) 
 8,92445 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job? (Sp. stilles kun til beskæftigede)1%(14)0%(8)0%(10)1%(20)1%(24)5%(121)2%(51)5%(133)10%(237)15%(365)60%(1462) 
 7,82429 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det? (Sp. stilles kun til beskæftigede)2%(57)1%(17)2%(43)1%(34)2%(41)11%(277)4%(98)9%(209)17%(415)20%(490)31%(748) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.