Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - DEKRA Sydjylland A/S
 4513 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2017
 Gns  N  SpørgsmålMeget uenig/NejMeget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 8,44502 Jeg har lært det, der var formålet med kurset2%(69)0%(21)1%(25)1%(46)2%(97)5%(208)4%(165)8%(380)17%(772)19%(841)42%(1878) 
 8,34450 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære1%(54)1%(40)1%(55)1%(64)2%(81)5%(217)5%(231)8%(360)18%(790)19%(828)39%(1730) 
 8,04423 Undervisningen var godt planlagt2%(69)1%(51)2%(70)2%(79)2%(110)5%(235)6%(284)10%(438)17%(761)18%(803)34%(1523) 
 8,74493 Læreren var god til at forklare1%(51)0%(15)1%(51)1%(45)1%(60)3%(131)2%(98)6%(248)15%(663)20%(902)50%(2229) 
 8,64467 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde1%(57)1%(25)1%(32)1%(52)2%(68)4%(166)3%(115)7%(309)16%(696)20%(880)46%(2067) 
 6,54452 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere?6%(289)2%(68)3%(112)3%(118)3%(146)21%(936)8%(346)12%(514)16%(702)10%(435)18%(786) 
 8,61293 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job?1%(17)1%(16)0%(6)1%(12)1%(10)6%(83)4%(53)7%(96)10%(132)14%(185)53%(683) 
 7,23423 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job?8%(262)1%(30)2%(53)2%(67)2%(66)15%(528)5%(157)8%(286)12%(408)10%(348)36%(1218) 
 6,03419 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det?15%(529)3%(95)4%(123)3%(102)3%(98)16%(533)5%(159)8%(266)11%(385)8%(287)25%(842) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.