Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - DEKRA Nordjylland A/S
 3449 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2017
 Gns  N  SpørgsmålMeget uenig/NejMeget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 8,43444 Jeg har lært det, der var formålet med kurset2%(63)1%(46)1%(48)1%(18)2%(84)5%(160)3%(104)7%(229)13%(439)16%(541)50%(1712) 
 8,33407 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære2%(57)1%(48)2%(66)1%(25)2%(60)5%(157)4%(148)7%(224)15%(516)17%(579)45%(1527) 
 8,13366 Undervisningen var godt planlagt2%(77)2%(56)2%(65)2%(59)2%(84)5%(172)4%(148)8%(262)14%(486)15%(512)43%(1445) 
 8,63437 Læreren var god til at forklare2%(83)1%(37)1%(22)0%(16)1%(51)3%(91)4%(132)6%(200)13%(444)18%(609)51%(1752) 
 8,53393 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde2%(74)2%(52)1%(26)1%(28)1%(49)3%(103)4%(149)7%(236)14%(481)16%(526)49%(1669) 
 6,73434 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere?5%(179)2%(54)2%(73)2%(80)3%(109)22%(757)8%(284)11%(365)15%(507)9%(312)21%(714) 
 7,9781 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job? (Sp. stilles kun til ledige)5%(38)1%(4)1%(5)1%(7)1%(10)13%(99)5%(36)6%(47)13%(98)10%(75)46%(362) 
 7,82747 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job? (Sp. stilles kun til beskæftigede)6%(177)1%(24)1%(28)1%(22)2%(50)13%(354)4%(103)6%(161)10%(284)8%(232)48%(1312) 
 6,72735 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det? (Sp. stilles kun til beskæftigede)13%(364)2%(59)1%(21)2%(61)3%(70)15%(408)5%(143)7%(179)11%(293)8%(217)34%(920) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.