Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - AMU Nordjylland
 10659 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2017
 Gns  N  SpørgsmålMeget uenig/NejMeget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 8,110583 Jeg har lært det, der var formålet med kurset3%(284)2%(173)1%(91)1%(111)2%(225)6%(610)4%(439)8%(831)17%(1753)18%(1945)39%(4121) 
 8,010477 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære3%(267)2%(203)1%(148)1%(137)3%(272)6%(614)5%(487)8%(819)16%(1703)18%(1905)37%(3922) 
 7,910403 Undervisningen var godt planlagt3%(265)2%(216)2%(207)2%(245)2%(212)6%(603)5%(526)8%(792)16%(1696)19%(1952)35%(3689) 
 8,310535 Læreren var god til at forklare3%(293)2%(161)1%(112)1%(121)2%(175)4%(378)4%(408)7%(691)14%(1424)18%(1888)46%(4884) 
 8,210436 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde3%(269)2%(169)1%(133)1%(106)2%(184)4%(468)4%(432)7%(727)14%(1484)19%(2019)43%(4445) 
 7,110497 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere?4%(378)1%(144)2%(159)2%(229)3%(291)19%(1962)7%(754)12%(1217)17%(1786)10%(1072)24%(2505) 
 7,22921 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job?3%(84)1%(35)1%(38)2%(50)2%(52)20%(589)7%(205)11%(313)16%(472)9%(273)28%(810) 
 7,78258 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job?6%(495)1%(105)1%(109)1%(108)2%(127)11%(906)4%(351)7%(583)13%(1097)12%(1006)41%(3371) 
 7,28189 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det?8%(629)2%(151)2%(139)2%(164)2%(178)13%(1062)5%(420)8%(689)13%(1085)12%(1018)32%(2654) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.