Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - DEKRA A/S
 6463 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2017
 Gns  N  SpørgsmålMeget uenig/NejMeget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 8,76440 Jeg har lært det, der var formålet med kurset2%(103)1%(55)1%(80)1%(57)2%(111)4%(248)2%(139)6%(379)12%(756)12%(783)58%(3729) 
 8,66330 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære2%(121)1%(68)1%(89)1%(70)2%(113)4%(237)4%(224)6%(379)11%(694)14%(870)55%(3465) 
 8,26266 Undervisningen var godt planlagt2%(138)2%(116)2%(111)2%(113)2%(150)5%(318)4%(247)7%(436)12%(735)15%(929)47%(2973) 
 8,76398 Læreren var god til at forklare2%(122)1%(80)1%(83)1%(67)2%(99)3%(195)2%(154)4%(264)11%(700)15%(952)58%(3682) 
 8,56306 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde2%(123)1%(91)1%(75)1%(87)2%(113)4%(225)3%(201)5%(303)12%(779)14%(910)54%(3399) 
 6,96352 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere?7%(456)2%(114)2%(126)2%(137)2%(129)17%(1085)6%(374)10%(615)14%(906)9%(578)29%(1832) 
 8,22521 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job?3%(79)1%(23)1%(15)1%(24)2%(53)10%(262)3%(71)7%(170)11%(283)10%(262)51%(1279) 
 7,64654 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job?10%(485)1%(55)1%(55)1%(63)2%(95)10%(483)3%(123)5%(216)8%(353)7%(305)52%(2421) 
 7,04582 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det?13%(581)2%(82)2%(111)2%(71)2%(91)11%(513)3%(160)5%(223)9%(407)9%(399)42%(1944) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.