Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Kold College
 1246 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2017
 Gns   N  Spørgsmål Meget uenig/Nej Meget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 7,8 1241 Jeg har lært det, der var formålet med kurset 2%(27)1%(17)2%(25)1%(15)4%(52)6%(75)5%(63)8%(99)21%(258)20%(242)30%(368) 
 7,5 1227 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære 3%(32)1%(10)3%(42)4%(46)4%(53)7%(81)6%(70)9%(116)17%(212)20%(243)26%(322) 
 7,6 1224 Undervisningen var godt planlagt 3%(31)1%(17)3%(36)2%(29)5%(63)7%(81)6%(70)7%(88)18%(220)20%(239)29%(350) 
 8,2 1241 Læreren var god til at forklare 3%(39)1%(11)1%(12)1%(13)1%(11)5%(56)5%(56)9%(106)16%(203)17%(217)42%(517) 
 7,9 1218 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde 2%(30)2%(20)1%(17)2%(24)3%(33)5%(57)6%(72)8%(94)19%(229)17%(205)36%(437) 
 7,4 1236 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere? 3%(31)1%(13)1%(13)2%(27)1%(16)16%(201)8%(99)13%(157)16%(203)11%(139)27%(337) 
 4,9 147 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job? 18%(26)4%(6)8%(12)1%(2)2%(3)30%(44)5%(7)7%(10)7%(11)9%(13)9%(13) 
 7,8 1098 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job? 4%(44)1%(12)1%(10)1%(12)2%(20)9%(94)5%(60)11%(121)18%(199)14%(154)34%(372) 
 6,6 1096 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det? 7%(78)2%(18)3%(38)2%(19)3%(33)16%(174)9%(98)12%(134)15%(168)11%(126)19%(210) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11 punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.